בידוי ראיות במשפט זדורוב - המומחה לשינוי והתאמת דוחות המכון לרפואה משפטית

בימים אלה מעידים שוב עדי תביעה במשפטו החוזר של רומן זדורוב, אלא שהבדל אחד גדול מצוי בין עדותם כיום לעדותם בערכאה הראשונה מלפני 15 שנה והוא, שכיום עם כל מידע שצברתי לאורך השנים, לא יוכלו הם לבוא בפני ביהמ"ש עם אותם שקרים ובידוי ראיות כפי שבאו בזמנו. לאור המשך התנהלות השיטה של מערכת ההרשעות כמו בימי קדם, החלטתי לעצור ולכתוב סדרת מאמרים על בידוי ראיות במשפט זדורוב. הפעם פרק מיוחד ייחודי על חלקו של מומחה המכון לרפואה משפטית.

על ראיות מוקלטות - בדיקות אותנטיות והגשת חוות דעת

על ראיות מוקלטות ככלל, על בדיקות אותנטיות בפרט, על שאלת הצורך בהגשת חוות דעת ומי הצד שעליו להגיש חוות דעת שכזו?
מטרת המאמר להסביר את חשיבות הגשת חוות הדעת, דרך הגשתה ומדוע בעניין של ראיות מוקלטות דווקא, לא נכון שתוגש חוות דעת מטעם בעל ההקלטה, אלא אם כן רק כחוות דעת נגדית.

על ראיות מוקלטות - קבלת הקלטה לבדיקה

ככלל, בדיקות אותנטיות של ראיות מוקלטות ו/או בדיקות אחרות לפענוח ממצאים או ניתוח התנהלות של אירוע מתועד, מבוצעות תוך הקפדה מיוחדת, כי הראיה המוקלטת שהוגשה לבדיקה היא הקלטת המקור. במקרים מסוימים נבדקת גם הקלטה המהווה נאמן למקור או העתק ממנו. המאמר מסביר מדוע יש לקבל את ההקלטה הנבדקת על דיסק מידי בעל ההקלטה, בא כוחו או מתיק ביהמ"ש.

מאמרים מאת בלדינגר דורון

אתר המומחה - דורון בלדינגר

054-4212424

יש לסובב את המסך לתצוגה מלאה של האתר