חוות דעת משפטית:

בבואנו לסייע בתיקים משפטיים בכלל ובתיקים פליליים בפרט, בראש וראשונה עומדים לנגד עיניי המומחה שיקולי מוסר ומקצועיות. הכללים הם ברורים ומוקפדים באדיקות לפי סדר החשיבות הבא:

 

1. בחשיבות העליונה - המוניטין כמומחה

בשום אופן לא יתקיים מצב בו המומחה "מוכר" חוו"ד המותאמת לבקשות הלקוח או העו"ד המייצג או לטובת העניין.

לנגד עייני המומחה עומד רק חקר האמת וחוו"ד תשקף רק את אשר נבדק והוכח.

בחוו"ד לא ירשם שום פרט שאין אנו מוכנים לעמוד על נכונותו בתוקף בעדות בביהמ"ש.

 

2. טובת הלקוח.

טובת הלקוח חשובה, אך האמת קודמת לכל!

במידה וממצאי הבדיקה יגלו פרטים שאינם לטובת הלקוח, אלו יועברו לידיעתו ו/או לידיעת בא כוחו בצורה מסודרת ומנומקת ועם זאת עבודת המומחה בתיק תופסק מיד, תוך כך שעל הלקוח לשלם את שעות הבדיקה עבור העבודה שכן בוצעה.

 

3. התשלום.

התשלום הינו בעבור הבדיקות  והכנת חוו"ד בתוך כדי.

התמחור הינו עפ"י שעות העבודה.

בנוסף, ברגע שסוכמו פרטי העבודה, יקבע גם סכום לתשלום מקדמה על החשבון.

בכל מקרה, קבלת חוות הדעת מותנה בהסדרת התשלום במלואו.

עלויות ההופעה לעדות / חקירה נגדית, פגישות עבודה ויעוץ לעורכי הדין או הכנת שאלות לחקירה נגדית למומחי הצד שכנגד - כל אלו יתומחרו בנפרד.


המרות וידאו וסאונד:
המרות וידאו על די.וי.די מבוצעות ע"י ציוד אולפני יעודי ולא במחשב. ההמרות מבוצעות על-גבי מקליטי וצורבי די.וי.די מקצועיים ומהיצרנים המובילים בתחום. על גבי כל דיסק מודפס קוד הקלטת (המספר הסידורי המודפס / החרוט עליה), ומספר זה נרשם גם בחשבונית, על מנת שישמש כאישור על מקוריות ההקלטה מאותה קלטת ספציפית לגביה ניתן האישור. 
במקרים מסוימים, כשנדרש, ניתן גם להפיק מסמך דוח פעולה (המפרט את העבודה שבוצעה) או חוות דעת לבית המשפט. 
המרות סאונד מבוצעות רק על גבי (AudioCD) שהם דיסקים מיוחדים להקלטות סאונד, אשר ניתן להפיק אותם רק ע"י מכשירי אולפן מיוחדים ולא ע"י צריבה במחשב, עניין זה חשוב לעצם הקבילות המשפטית של ההקלטה וההוכחה שהוקלטה בהקלטה ישירה 1:1 ולא עברה עריכת מחשב. 
לגבי המרות קבצים ופורמטים (דיגיטליים), שיפורי איכות לקובצי וידאו וסאונד, לעיתים נדרשת עבודת מחשב. במקרים אלו ישמרו הקבצים שעברו המרה או שיפור איכות ביחד עם קובצי המקור על דיסק נפרד, על מנת שזה יוגש לבית המשפט תוך שמירת האמינות והשקיפות לגבי העבודה שבוצעה. 
במקרים שנדרש יופק גם דוח פעולה מסודר לביהמ"ש אשר מפרט את העבודה שבוצעה.  

 

קבלה ומסירה של חומרים:
כחלק מהשמירה על דיסקרטיות, ביצוע העבודה, קבלת ומסירת חומרים ללקוח - רק באולפן בלבד !
במקרים מיוחדים בהם נדרש לבצע עבודות צילום ו/או יעוץ ו/או פעולות בדיקה ו/או התקנה בזירת האירוע או מחוץ לאולפן, הנושא מתואם מראש.

 

כללי:
הלקוח מעורב בתהליך, שבסופו מוגש לו כל החומר בצורה מסודרת, במספר עותקים נאמנים למקור עפ"י הנדרש ובתוספת דו"ח חוות דעת במידת הצורך ו/או עפ"י דרישה. 
החשבונית שנרשמת, כוללת פירוט מלא של העבודה שבוצעה והערה על כך שבוצעה לצורך משפטי על מנת שתוכל להחשב כחלק מהוצאות המשפט (ניתן גם להוסיף במידת הצורך את פרטי / מספר ההליך המשפטי).

אתר המומחה - דורון בלדינגר

054-4212424