על ראיות מוקלטות - בדיקות אותנטיות והגשת חוות דעת

על ראיות מוקלטות ככלל, על בדיקות אותנטיות בפרט, על שאלת הצורך בהגשת חוות דעת ומי הצד שעליו להגיש חוות דעת שכזו?
מטרת המאמר להסביר את חשיבות הגשת חוות הדעת, דרך הגשתה ומדוע בעניין של ראיות מוקלטות דווקא, לא נכון שתוגש חוות דעת מטעם בעל ההקלטה, אלא אם כן רק כחוות דעת נגדית.

על ראיות מוקלטות - קבלת הקלטה לבדיקה

ככלל, בדיקות אותנטיות של ראיות מוקלטות ו/או בדיקות אחרות לפענוח ממצאים או ניתוח התנהלות של אירוע מתועד, מבוצעות תוך הקפדה מיוחדת, כי הראיה המוקלטת שהוגשה לבדיקה היא הקלטת המקור. במקרים מסוימים נבדקת גם הקלטה המהווה נאמן למקור או העתק ממנו. המאמר מסביר מדוע יש לקבל את ההקלטה הנבדקת על דיסק מידי בעל ההקלטה, בא כוחו או מתיק ביהמ"ש.

על ראיות מוקלטות

אתר המומחה - דורון בלדינגר

054-4212424