בדיקת אותנטיות - איתור עריכה / ''בישול'' בהקלטות סאונד ווידאו

יש לסובב את המסך לתצוגה מלאה של האתר

ישנם מקרים בהם הצדדים להליך המשפטי מגישים הקלטות לבית המשפט.

לעיתים מדובר בהקלטות סאונד (שמע) של שיחות טלפון או פגישות שונות ולעיתים מדובר בהקלטות משולבות וידאו שהוקלטו באמצעים שונים. הקלטות אלו יכולות להיות הקלטות פרטיות של בעלי דין או אף הקלטות חקירה המבוצעות ע"י משטרת ישראל בחדרי החקירות כאשר הן מתעדות את מהלך התשאול והחקירה של חשודים.

המטרה בהצגת הקלטות בהליך משפטי, היא בדרך כלל בכדי לבסס את טענות הצדדים על ראיות מוצקות המוכיחות לטענתם את גרסתם, אלא שלעיתים מדובר דווקא בהקלטות שנערכו ("בושלו"), היינו בוצעה בהן התערבות מאוחרת ותוכנן שונה אם ע"י הוספה או השמטה של חלקים מהשיחה.

 

דווקא כיום כשאנו מצויים בעולם טכנולוגי וכאשר תוכנות עריכה שונות ומגוונות נמצאות וזמינות באופן "חופשי" להורדה באינטרנט, לא תמיד דרוש ידע טכני נרחב וע"י פעולות פשוטות יחסית גורמים שונים בוחרים "לבשל" את ההקלטות אותן הם מגישים לביהמ"ש כראיה ובכך מבקשים לבסס את טיעוניהם על ראיות שקריות ומזויפות.

(ראוי להזכיר בנקודה זו, שפעולת "בישול" הקלטות היא למעשה בידוי ראיות וזו עבירה פלילית לכל דבר ועניין).

במקרים כאלה, כאשר עולה חשד בדבר "בישול" הקלטות, תידרש בדיקה מדוקדקת וחוות דעת המבררת את המחלוקת בעניין ההקלטות לגבי שאלת מקוריותן והאם אכן עברו עריכה או בישול.

 

מצד שני, קיימת גם גישה הפוכה: כאשר צד אחד להליך מגיש הקלטות שמע או וידאו אותנטיות, על מנת שיוכל לבסס עליהן את טענותיו והצד השני מעלה כנגדו טענות שווא לגבי חוסר אותנטיות כביכול ומבלי שיש בכך דבר. הכל במטרה להביא לפסילת הקלטותיו על מנת שלא יוכלו לסייע בידיו להוכיח את גרסתו.

גם במקרים כאלה תידרש בדיקה וחוות דעת נגדית לטענות הצד שעורר את המחלוקת בעניין ההקלטות שהוגשו וחוות הדעת תקבע אם אכן מדובר בהקלטות אותנטיות והאשמות שווא, או שמה ההקלטות אכן מזויפות וראוי שיפסלו.


ב-AVidence אנו מומחים בבדיקת הקלטות אודיו ווידיאו. באיתור "בישולים" ועריכות, קיטועים ברצף ההקלטה ואף יודעים לאתר מידע טכני אשר קשור במאפייני הקובץ הדיגיטלי ומעיד לעיתים על כך שקובץ מסוים עבר עריכה, המרה או שינוי.

הקלטות אודיו (שמע) נבדקות בקפדנות וברזולוציות של אלפיות שנייה ( sec  1/1000 ) והקלטות וידאו נבדקות ברמת הפריים

(Frame = 1/25 sec).

 

כאשר מדובר בהקלטות שהוקלטו בתנאים קשים, ברשותנו ציוד מתאים על מנת להשביח אותן ואנו מבצעים פעולות שיפור לאיכות התמונה בוידאו וכמו כן פעולות של שיפור איכות הסאונד, סינון רעשים והצפת קולות הדוברים במקרה שמדובר בהקלטות שמע.

  

אנו גם מגישים חוות דעת מומחה לבית המשפט ויכולים להביא מחד לפסילת הקלטות "מבושלות" או מנגד לקבלת הקלטות שנמצאו אותנטיות ואז הן מוגשות כראיות קבילות, אשר שופכות אור על אשר אירע ומסייעות לביהמ"ש להגיע לחקר האמת ולהכרעה צודקת בין טענות הצדדים.

 

להלן דוגמא בה אותר פגם בהקלטה ע"י בדיקה בציר הזמן ברזולוציות של אלפיות שניה (1/1000).

 

 

 

 

 

 

 להלן דוגמא בה אותר קטע הקלטה שהוכנס והושתל בהקלטה אחרת ע"י כך שאותר השינוי ברעשי הסביבה - נבדק בציר התדר.

 

אתר המומחה - דורון בלדינגר

054-4212424