פענוח וניתוח צילומי הזירה והממצאים כפי שתועדו ע"י המז"פ המשטרתי או כפי שמצויים בחומר הראיות אשר הוגש לבית המשפט (כגון: מצלמות אבטחה ו/או תיעוד ממקורות שונים אחרים) וניתוח ממצאי זירת התאונה מתיעוד זה, משמשים לצורכי קידום תהליכי חקירה והגעה לחקר האמת העובדתית באשר לנסיבות שהביאו לאותה תאונה.
ישנם מקרים שבהם גם ניתן לצלם סרטון שחזור, לאחר לימוד שלל הממצאים מהראיות המוקלטות, שיחזור זה מתעד ומחדד את ההבנה באותן שאלות שנותרו ללא מענה ופתרון, או בסוגיות אשר מצויות במחלוקת משפטית בין הצדדים. 

לדוגמא, מספר תמונות מיתוך חוו"ד בנושא פיענוח תאונת דרכים אשר תועדה באקראי במצלמת אבטחה של פיצוציה קרובה.

מחד שחזור והבנת זירת התאונה ע"י צילום איכותי מאותה זוית של מצלמת האבטחה, ומנגד ביצוע שחזור מצולם במספר מקורות: הן הצומת בה עברו הולכי הרגל והרכב המגיע לקראתם, הן הצגת זוית הראיה של הנהג שברכב ותוך סנכרון רגע המפגש בניהם.

 

 

 

פיענוח זירת תאונה

יש לסובב את המסך לתצוגה מלאה של האתר

אתר המומחה - דורון בלדינגר

054-4212424