שיפורי איכות, סינון רעשים והמרות קבצים בהקלטות שמע (אודיו)

יש לסובב את המסך לתצוגה מלאה של האתר

מטרת תהליך השיפור וסינון הרעשים היא להביא הקלטות אשר יש קושי בהבנתן, למצב בו ניתן לתמלל אותן ולהעלות על הכתב את הדברים שנאמרו בשיחה בצורה מדויקת ומלאה ככל שניתן, כדי שאלה יתקבלו כראיות אותנטיות ואיכותיות בהליך המשפטי ועל מנת שהמלל המתומלל הצורה מיטבית יוכל לשקף נאמנה את שנאמר ובצורה מלאה עם מינימום חוסרים וקטעים לא ברורים.  שיפורי הקלטה מבוצעים הן ע"י שימוש בציוד אולפני יעודי המאפשר לשפר איכויות הקלטה גם ללא התערבות מחשב והן ע"י שימוש בתוכנות מקצועיות לשיפור סאונד וסינון רעשים במצבים מורכבים יותר.


ע"י סינון רעשים ממוחשב ניתן להציף את תדרי קולות הדוברים ולהנחית משמעותית את תדרי רעשי הרקע. כך גם בשיחות בהן יש הבדלי עוצמה משמעותיים. הבדלים הנובעים מהשוני בעוצמת קולות הדוברים ו/או כתוצאה מאיכות מכשיר ההקלטה ו/או כתוצאה מתנאי ההקלטה בשטח. (למשל כתוצאה ממיקום מכשיר ההקלטה ומרחקו מהדוברים השותפים לשיחה (לדוגמא, כאשר בעל ההקלטה נמצא בקרבת מכשיר ההקלטה והצד המוקלט מרוחק ממנו). לעיתים נדרש לבצע אף הגברות סלקטיביות למקטעים שונים בהקלטה בהתאם לכל אחד ואחד מהדוברים בשיחה..

בד"כ התוצאות משיפורים אלו הינן משמעותיות ביותר ומביאות למצב בו ניתן לשמוע את תוכן הדברים ולהשיג תמלול איכותי ומדויק לדברים שנאמרו.

באולפן טי.וי.קליפ – חקירות משפטיות, יש לנו את הציוד המתאים וניסיון רב שנים בביצוע שיפורי איכות וסינון רעשים לשיחות שהוקלטו בתנאים קשים על מנת לשפר את שמע הדוברים לכדי הבנת המלל שנאמר.

אם מדובר במקומות רועשים כגון: בבתי קפה, במסעדות, ברחוב סואן, ברכב נוסע או בזמן שהרדיו מנגן ברקע ועוד.

אם מדובר בהקלטות שהוקלטו במקומות הסובלים מהחזרי סאונד, כגון חדרי מדרגות, לובי, תא בכלא וכדומה, ואז ההקלטה סובלת מבעיית אקו (Echo) קשה.

או כאשר מקליטים בצורה סמויה ומכשיר ההקלטה בתוך כיס או תיק ואז ההקלטה סובלת מעמימות קשה בסאונד.

 

לאחר ביצוע עבודת השיפור, נמסור ללקוח דיסק הכולל גם את ההקלטה המקורית (זו שלפני השיפור) וגם את קובצי ההקלטה שלאחר השיפור בצירוף מסמך (דו"ח פעולה) נלווה שמפרט לביהמ"ש את כל העבודה שבוצעה ובשקיפות מלאה.

מעבר לכל האמור אנו מבצעים גם המרות בין פורמטים שונים של הקלטה (קלטות אנלוגיות רגילות / מיני טייפ מנהלים / הקלטות דיגיטליות שונות / הקלטות ממכשירי סלולאר, חילוץ השמע מקובצי וידאו ועוד.

כמו כן, מבצעים העברות של הקלטות שונות למדיות מתאימות על מנת שאלה יוכלו להיות מוגשות כראיות בהליכים משפטיים ובמספר העותקים הנדרש. גם במצבים אלו מצורף לדיסקים הנאמנים למקור מסמך המאשר את העבודה שבוצעה ודרך הביצוע של יצירת הנאמן למקור.

 

כך למשל: דרך הביצוע של המרת קלטת אודיו לדיסק אודיו נאמן למקור
את קלטות השמע, אשר נמסרו לידנו, נקליט לדיסקים מסוג Audio CD ,

כך שטייפ מנהלים אשר בו מתנגנת הקלטת (Play) מחובר בכבל שמע לצורב אולפני Audio CD Recorder

אשר צורב דיסקים ייחודיים (Only Music) שניתן לצרוב עליהם אודיו (שמע) בלבד.

דיסקים אלו מסוג Audio CD ממוספרים גם במספר סידורי.

המקליט האולפני צורב את השמע המתנגן בכניסתו (Record) ישירות על גבי דיסק ה- Audio

ובסופו של תהליך מתקבל דיסק הצרוב בפורמט דיסק שמע Audio CD (CDA), כאשר בכל התהליך של יצירת הדיסק הנאמן למקור אין התערבות של ציוד מחשב.

 

בהקלטות בהן ישנם רעשי רקע משמעותיים, (אופייני במיוחד לקלטות הישנות יותר), נבצע שיפור שמע בעזרת ציוד אקולייזר לסינון רעשים, גם במקרה זה מדובר בציוד אולפן מקצועי.

בכל מקרה אין בכיוונים אלו דבר על מנת לשנות את תוכן ההקלטה, נהפוך הוא, השיפור רק מסייע להבין טוב יותר את הדברים שנאמרו בהקלטה על מנת שיושג תמליל איכותי המשקף נאמנה את תוכן השיחה. 

 

 

ברשותנו ציוד אולפני מתקדם לשיפורי סאונד וכמו כן, במצבים קיצוניים בהם נידרש שיפור ממוחשב, אז האופציות לבניית פילטרים לשיפור סאונד הן רחבות ביותר.

 

אתר המומחה - דורון בלדינגר

054-4212424