שילוב של תמלול ככתוביות הרצות בסרטון וידאו מאפשר לביהמ"ש הבנה טובה יותר של הדברים שנאמרו בהקלטה, ללא הצורך במעקב אחרי מסמכי התמלול אשר מוגשים בנפרד.

כאשר השופט רואה את התמונה, שומע את המלל (שלעיתים אינו ברור דיו) תוך קריאה של מלל זה ככיתוביות בגוף הסרט, אשר מופקות כך שהן מוצגות בסינכרון מלא לקצב אמירת הדברים, ניתן להתרשם מהראיה בצורה מיטבית.

 

כך לדוגמא, בקטע חקירה של נאשם. (ר. זדורוב בתיק הרצח של תאיר ראדה ז"ל)

ניתן גם להציג את שורות המלל בצורה חזותית טובה יותר ע"י צביעת כתוביות המלל כל אחד מהדוברים בצבע שונה.

(ראה לעניין זה, זדורוב ב"לבן" והחוקר ב"צהוב").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וכך גם אם מדובר בקטע הקלטת שמע, שאין בו וידאו, אך רוצים להשיג את האפשרות להציג את המלל הכתוב בתוך כדי התנהלות השיחה (ובסינכרון מדוייק לנאמר), מבלי שידרש לחפש את קטע ההקלטה מנפרד מהחיפוש של אותו קטע בתמליל המודפס.

 

שילוב של תמלול חזותי בתוך כדי הקלטת שמע או סרטון וידאו. 

יש לסובב את המסך לתצוגה מלאה של האתר

אתר המומחה - דורון בלדינגר

054-4212424