פענוח וניתוח צילומי הזירה והממצאים כפי שתועדו ע"י המז"פ המשטרתי או כפי שמצויים בחומר הראיות אשר הוגש לבית המשפט. תוך השוואתם לממצאים ברי השוואה כגון: עקבות נעלים, עקבות צמיגים, זיהוי חשודים ועוד.
ניתוח ממצאי זירת עבירה מתיעוד, משמש לצורכי קידום תהליכי חקירה ומשפט.

 

לדוגמא, מספר תמונות מיתוך חוות דעת בתיק פלילי (רצח) בחו"ל, במסגרתו התבקשנו לפענח את הגעת הרוצחים אל הזירה עפ"י מצלמות אבטחה שונות שקלטו אותם במסלול הגעתם אל הזירה ובריחתם ממנה לאחר הירי, הן על מנת לבדוו את מספרם של המעורבים בפשע וכמו כן על מנת להשוות את ממצאי ניתוח המצלמות לגבי מסלולי הנסיעה עם עדויות שונות שהיו בתיק החקירה.

בין השאר, עלו גם סוגיות נוספות של עקבות צמיגי אופנוע חשוד שנבדק אל מול תמונות המז"פ של עקבת גלגל אשר נמצאה בסמוך לזירת הרצח ובוצעו השוואות תמונה בין עקבות אלו (בזירה) לבין עקבות האופנוע שניתפס על מנת לברר האם מדובר באותו האופנוע או לאו.  

 

פיענוח זירות פשע

יש לסובב את המסך לתצוגה מלאה של האתר

אתר המומחה - דורון בלדינגר

054-4212424