שיפורי האיכות מבוצעים ברמת הבהירות, החדות, צבעי התמונה, מריחות צבעים, שיפורי איכות לצילומי מצלמות אבטחה שצולמו בתנאי תאורה קשים (יום / לילה), כמו כן ביצוע תקריבים (Zoom) לפרטים מהותיים או לאזור ההתרחשות. מבוצעים הן ע"י שימוש בציוד אולפני יעודי המאפשרים לשפר איכויות הקלטה גם ללא התערבות מחשב והן ע"י שימוש במגוון כלי תוכנה ייחודיים ומקצועיים לשיפור איכות התמונה במצבים מורכבים יותר, ניתוח וידאו משפטי (לרבות ניתוח גובה חשודים בזירות פליליות ובכלל, ניתוח מהירויות רכבים והולכי רגל בזירות של תאונות דרכים וכדומה). 


בין השאר אנו מבצעים גם המרות בין פורמטים שונים של הקלטות וידאו כגון: הקלטות דיגיטליות בפורמטים שונים / הקלטות מערכות אבטחה מסוגים שונים (DVR / NVR) באפשרותנו לנתח וידאו מכל מערכת צילום הקיימת בשוק / ממצלמות נסתרות / צילומי וידאו ממכשירי סלולאר ועוד.

 

בנוסף מבצעים סנכרון של צילומי וידאו בין מצלמות שונות. פעולה זאת אופיינית במיוחד לצילומי מערכות אבטחה בעלות מצלמות מרובות ובמקרים של צילומי חקירה ומעקבים מורכבים, שבוצעו במספר מצלמות שצילמו בו-זמנית). בנוסף לכך, במקרים שונים אנו מפיקים גם סרטי וידאו המציגים מסך מפוצל ומסונכרן של מספר מקורות וידאו בו-זמנית.


סנכרון של מספר מצלמות יכול לשפוך אור וללמד על התנהלות הגורמים הנבדקים בזירה ועל הקשר בניהם.

הפקות הוידאו ו/או הקבצים המשופרים מוקלטים על גבי מדיות מתאימות על מנת שאלה יוכלו להיות מוגשות כראיות בהליכים משפטיים ובמספר העותקים הנדרש. גם במצבים אלו מצורף מסמך (דוח פעולה) המאשר את העבודה שבוצעה.

 

מעבר לכל האמור, באולפננו קיימים גם כלים ייחודיים ללכידת תמונות סטילס מתוך קובצי וידאו (ברמת הפריים הבודד), ויכולות הפקת חומרי וידאו בניגון איטי לצורכי ניתוח זירה ופענוח פשעים. כשנדרש, גם ביצוע תקריבים (Zoom) על פרטים בתמונה ואף תיקון פיקסליזצייה ככל שנדרש. יש לציין כי לעיתים, תמונות תקריב יוצאות לא ברורות (מפוקסלות) וע"י ציוד יעודי אנו משפרים ומחדדים את תמונות התקריב לצורך זיהוי פרטים מהותיים, כגון: פני החשוד, פרטי לבוש ייחודיים, מספר לוחית רישוי של רכבים ועוד.
ברשותנו גם ציוד מתקדם לביצוע מדידות עפ"י צילומים והקלטות, הן במרחב דו ממדי והן במרחב תלת ממדי, ניתוח גובה לחשודים (גם אם הם רעולי פנים) ואף ביצוע מדידות לחפצים שונים ולרבות גם מהירות נסיעתם של רכבים אשר תועדו בוידאו מצלמות האבטחה.  

 

עבודות מעיין אלו מוגשות לביהמ"ש בתוספת דוח פעולה ואף חוות דעת מומחה המפרטת בהרחבה את התנהלות הזירה כולל ניתוח מעמיק של ההתרחשויות בזירת האירוע, באמצעות חוות דעת זו יוכל ביהמ"ש ללמוד את שאכן התרחש במציאות, מאחר שבעולם של צילומים והקלטות נכון ואפשר להגיע לחקר האמת.

ניתוח וידאו ותמונה

יש לסובב את המסך לתצוגה מלאה של האתר

אתר המומחה - דורון בלדינגר

054-4212424