שיפורי האיכות מבוצעים ברמת הבהירות, החדות, צבעי התמונה, מריחות צבעים, שיפורי איכות לצילומי מצלמות אבטחה שצולמו בתנאי תאורה קשים (יום / לילה), כמו כן ביצוע תקריבים (Zoom) לפרטים מהותיים או לאזור ההתרחשות. מבוצעים הן ע"י שימוש בציוד אולפני יעודי המאפשר לשפר איכויות הקלטה גם ללא התערבות מחשב והן ע"י שימוש במגוון תוכנות מקצועיות לשיפור איכות התמונה במצבים מורכבים יותר.


בין השאר אנו מבצעים גם המרות בין פורמטים שונים של הקלטות וידאו כגון: הקלטות דיגיטליות בפורמטים שונים / הקלטות מערכות אבטחה מסוגים שונים / מצלמות נסתרות / צילומי וידאו ממכשירי סלולאר ועוד.

 

בנוסף מבצעים סנכרון של צילומי וידאו בין מצלמות שונות. פעולה זאת אופיינית במיוחד לצילומי מערכות אבטחה בעלות מצלמות מרובות ובמקרים של צילומי חקירה ומעקבים מורכבים שבוצעו במספר מצלמות שצילמו בו-זמנית). בנוסף לכך, במקרים שונים אנו מפיקים גם סרטי וידאו המציגים מסך מפוצל ומסונכרן של מספר מקורות וידאו בו-זמנית.


סנכרון של מספר מצלמות לרב יכול לשפוך אור וללמד על התנהלות הגורמים הנבדקים בזירה ועל הקשר בניהם.

 

הפקות הוידאו ו/או הקבצים המשופרים מוקלטים על גבי מדיות מתאימות על מנת שאלה יוכלו להיות מוגשות כראיות בהליכים משפטיים ובמספר העותקים הנדרש. גם במצבים אלו מצורף מסמך (דוח פעולה) המאשר את העבודה שבוצעה.

 

מעבר לכל האמור, באולפננו קיימים גם כלים ייחודיים ללכידת תמונות סטילס מתוך קובצי וידאו המאפשרים גם ביצוע תקריבים (Zoom) על פרטים בתמונה. יש לציין כי לעיתים, תמונות תקריב יוצאות לא ברורות (מפוקסלות) וע"י ציוד יעודי אנו משפרים ומחדדים את תמונות התקריב לצורך זיהוי פרטים מהותיים, כגון: פני החשוד, פרטי לבוש ייחודיים, מספר לוחית רישוי של רכב ועוד.
ברשותנו גם ציוד מתקדם לביצוע מדידות עפ"י צילומים והקלטות, הן במרחב דו ממדי והן במרחב תלת ממדי, ניתוח גובה לחשודים (גם אם הם רעולי פנים) ואף ביצוע מדידות לחפצים שונים ולרבות גם מהירות נסיעתם של רכבים אשר תועדו בוידאו מצלמות האבטחה.  

 

לעיתים עבודות מעיין אלו יוגשו לביהמ"ש בתוספת חוות דעת מומחה המפרטת בהרחבה את התנהלות הזירה כולל ניתוח מעמיק של ההתרחשויות בזירת האירוע, באמצעות חוות דעת זו יוכל ביהמ"ש ללמוד את שאכן קרה במציאות, מאחר שבעולם של צילומים והקלטות נכון ואפשר להגיע לחקר האמת.

ניתוח וידאו ותמונה

אתר המומחה - דורון בלדינגר

054-4212424