אחוז ההרשעות בישראל

אחוז ההרשעות בישראל הוא הגבוה בעולם - עובדה!

בשנים 2003-2004, מתוך כל 1000 נאשמים שהועמדו לדין פלילי - 998 הורשעו.

בשנים 2005-2006, מתוך כל 1000 נאשמים שהועמדו לדין פלילי - 999 הורשעו.

כלומר רק לאדם אחד מ-1000 יש סיכוי לצאת בזיכוי (במשפט הפלילי)

מדובר בתופעה מדאיגה, שאין לה אח ורע בעולם כולו.

 

את העובדות ניתן לקרוא במסמכים המונפקים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים (2012)

הרשעות במשפטים פליליים בשנים 1990-2006

הרשעות במשפטים פליליים בשנים 2003-2004

 

כמה מפחיד, ככה חשוב שתדעו.

מאמרים והרצאות - דורון בלדינגר