לא ידע שיש לו אליבי ונפל קורבן בידי חוקריו

11/11/2010

 

למרות העובדה שזירת הרצח של תאיר ראדה ז"ל, הייתה עמוסה בראיות ממשיות המצביעות על בני נוער, המשטרה חיפשה רק אנשים בוגרים כחשודים ברצח.

וכך נעצרו שלושה אנשים. כבר כשעתיים מרגע מציאת גופת המנוחה, נעצר ר.כ, אדם תמהוני (כהגדרת אנשי המשטרה) יומיים אחריו נעצר גם י.נ, גנן בית הספר. לשניהם היה אליבי מוצק והם שוחררו. שניהם לא נמצאו כלל בקצרין ביום הרצח. ואז, פנו חוקרי המשטרה וחיפשו אדם מבוגר נוסף.

הם עצרו את רומן זדורוב, עובד קבלן, עולה חדש מאוקראינה, אשר היה נוכח בבית הספר ביום הרצח ועסק בריצוף חדר המקלט באגף אחר.

 

גם לרומן זדורוב היה אליבי 

בזמן ביצוע הרצח, (עפ"י העדויות בסביבות שעה  13:22- 13:20), זדורוב נימצא בשער בית הספר עם עוד שני שומרים, כשהוא ממתין לדבק שיביא לו המעביד שלו ומדבר איתו בטלפון הנייד בשעה 13:23:09.

למרות שלזדורוב היה אליבי המוכח על-פי תדפיסי הטלפון שלו ושל מעבידו, הוא לא ידע את שעת הרצח, כפי שהייתה ידועה לשוטרים, על כן לא היה מודע כלל לקיומו של האליבי ולא ידע לעמוד על בדיקתו.

 

גם החוקרים היו ערים לעובדה שרומן היה בשער בית הספר בזמן הרצח, כך עולה משיחה מוקלטת בוידאו, בה נשמעו שני החוקרים דנים בסוגיה שמטרידה את המשטרה והיא עשר הדקות המספקות לרומן את האליבי ומפרידות בינו לבין האפשרות הפיזית שלו לרצוח את הילדה בשעה 13:22, 

הזמן שבו ככל הנראה הותקפה:

 

החוקר י.ז:      כן, זה הכתב שלו פה. כן זה שלו, הוא כתב, אתה רואה?

                    זה הוא כתב את הזמן, הוא כבר הדף את הזמנים שלו שהוא כתב שלא מסתדרים.

החוקר י.מ:     לא מסתדר, זו, זו בעיה!

החוקר י.ז:      כן, אז לך תדע, אולי...תסתכל, אולי זה לא מתחיל בזה,

                  אולי זה מתחיל באחד ושלושים ואז הכל מסתדר יפה !!!    

החוקר י.מ:     באחד שלושים, הוא חזר לבית ספר... באחד ועשרים, אחד ועשרים...

החוקר י.ז:      אחד ועשרים, אז הוא נכנס שמה, הוא מתחיל לעבוד ואז הוא אומר,

                     יאללא בוא נלך נגמור עם זה שמה, אם אני כבר עובד, אני אגמור עם זה שמה.

החוקר י.מ:     אבל הוא היה, כשהוא עבד באחד ועשרים, הוא היה חייב לראות את כל הילדים האלה שמה.

החוקר י.ז:      נכון.

החוקר י.מ:     והוא לא רואה, ושמה היו הרבה ילדים. (באזור הפרגולה)

החוקר י.ז:      אז, אה... זה חייב להיות, זה חייב להיות אחד ועשרים.

 

החוקרים יודעים היטב את שעת הרצח, אך זה לא מסתדר, לכן יזיזו את שעת הרצח, כפי שנקבע גם בהכרעת הדין לזמן שבין 13:30 – 14:00,       כאילו המתינה תאיר בשירותים חצי שעה לרוצחיה. "אז הכל מסתדר יפה" וכאן למעשה מתחיל תהליך התפירה של רומן זדורוב.    

         

קטע מיתוך הסרט "לתפור חף מפשע", אשר חושף את שיטת "סגירת התיקים" בישראל.

"מה שאפשר לראות בעיניים, אין בן עניין למומחיות"  - הדברים מדברים בעד עצמם.

http://www.youtube.com/watch?v=U5gz6K1WwuA&feature=mfu_in_order&list=UL

מאמרים והרצאות - דורון בלדינגר